Zákazy

Všeobecné

Na festival je zakázané vnášať do areálu vlastné nápoje, sklenené nádoby, plechovky, dáždniky a iné nebezpečné predmety, toxické a omamné latky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Ďalej je zakázané fotografovanie / výnimkou sú osobné digitálne fotoaparáty a telefóny (viď sekciu Foto & Video) / a zhotovovanie audio-video záznamov v priebehu akcie. Strážna služba môže prevádzať osobné prehliadky pri vstupe do areálu.

Foto a video

Fotografovanie koncertov či divadelných predstavení je povolené výlučne len akreditovaným fotografom a v areáli platí absolútny zákaz neakreditovaného fotografovania. Tolerované sú neprofesionálne automatické fotoaparáty a mobily, v blízkosti pódií je zakázané používať fotoaparáty s bleskom. Každý návštevník súhlasí s tým, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre promovanie festivalu v budúcnosti. Natáčanie na video, resp. iný formát (film, DV , DV Cam, Beta…) je zakázané v priestoroch celého festivalu – okrem akreditovaných filmových štábov.

Jedlo a pitie

Do areálu nebude možné priniesť si akékoľvek alkoholické či nealkoholické nápoje či jedlo. Na festivale je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením, a to s kompletným sortimentom jedál (aj vegetariánskych a vegánskych) a nápojov. Budú rozmiestnené v gastrozóne. Z tohto dôvodu nie je povolené, aby si návštevníci nosili vlastné občerstvenie.

Drogy

Drogy sú na festivale zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne a upozorňujeme na to, že situáciu bude monitorovať polícia.

Bezpečnosť

Areál festivalu je v blízkosti hlavného ťahu zo Žiliny na Prievidzu, preto prosíme návštevníkov o zvýšenú pozornosť pri pohybe popri ceste prípadne pri jej prechádzaní, ideálne sa počas festivalu zdržiavať úplne mimo nej.  V blízkom okolí festivalového areálu sú tiež skaly, a preto poprosíme návštevníkov, neliezť na okolité skaly a stromy, predídete tým vážným zraneniam.

V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu, riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a areál opúšťali únikovými zónami. Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof.