Vyhlásenie festivalu o ochrane osobných údajov a súboroch cookies

Ochranu vašich osobných údajov neberieme na ľahkú váhu. Snažíme sa o ich maximálnu ochranu a zabezpečenie, preto všetky osobné dáta, ktoré získame počas vašej návštevy webu www.festivalskaly.sk spracovávame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.

Kontaktný formulár

Organizačný tím festivalu môžete kontaktovať pomocou rôznych kanálov uvedených na  stránke http://www.festivalskaly.sk/index.php/kontakty/. Vaše osobné údaje ukladáme a využívame len za účelom opätovného nadviazania kontaktu. Do doby, než od vás neobdržíme písomné vyjadrenie nesúhlasu s nakladaním/spracovaním vašich údajov, ich budeme používať pri plnení vašich požiadaviek. Osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom kontaktného formulára sú: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Newsletter a zasielanie noviniek na e-mail

Prihlásenie k bezplatnému pravidelnému odobieraniu našich newsletterov je podmienené poskytnutím vašej e-mailovej adresy. Po prihlásení sa na odber, dostanete potvrdzovací e-mail, ktorý musíte potvrdiť kliknutím na príslušný odkaz/link. Až od tohto momentu sa stávate oficiálnym odberateľom našich newslettrov. Bez kliknutia na príslušný potvrdzovací odkaz je vaša registrácia neplatná. Vaše osobné dáta využívame výhradne na zasielanie newsletterov, nikdy ich neposkytujeme tretím osobám.

Zmenu alebo vymazanie vašich osobných údajov môžete vykonať prostredníctvom kliknutia na odhlasovací link/odkaz na konci nášho newslettera. Po potvrdení sa vaše údaje upravia podľa vašich zadaných preferencií, alebo úplne vymažú z našej databázy.

Odoberanie nášho newslettera môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odhlasovacieho odkazu, ktorý nájdete vždy v spodnej časti našich newsletterov. Po potvrdení odhlásenia z newslettera budú vaše osobné údaje obratom vymazané. Zrušenie a žiadosť o odstránenie vašich osobných údajov z našej databázy môžete zaslať aj priamo na náš e-mail info@festivalskaly.sk.

Súbory cookies a ich používanie

Súbory “Cookies” sú krátke textové súbory, ktoré sa prenášajú z navštívenej webovej stránky a ukladajú na hard disk užívateľov. Ich hlavnou funkciou je uľahčiť užívateľom prehliadanie už navštívených webov. Zvyčajne ukladajú preferencie o jazyku a ďalšie údaje, ktoré umožnia pohodlnejšie a produktívnejšie využívanie webových stránok.

Team festivalu skaly využíva súbory cookies na účely bezpečného vyhľadávania informácií a k lepšej ochrane vašich osobných dát. Súbory cookies slúžia na komfortnejšie prehliadanie našich webových stránok.

Webstránka www.festivalskaly.sk používa na meranie návštevnosti Google Analytics, Facebook Pixel a iné štatistické online nástroje, ktoré vykazujú parametre a údaje týkajúce sa spôsobu, akým používatelia naše webové stránky využívajú.

Súbory cookies môžete obmedziť prenastavením vášho prehliadača. Musíte však počítať s možnými stratami niektorých funkcií na danej webovej stránke.

Funkcia cookies je počas návštevy našej webstránky zablokovaná do tej doby, než nepotvrdíte súhlas o ich prijatí kliknutím na príslušné tlačidlo so súhlasom.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné dáta zásadne nezverejňujeme. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám, subjektom, ani organizáciám. Výnimku tvoria subjekty, s ktorými spolupracujeme v rámci riadneho vybavenia vašej požiadavky v súlade s danými predpismi. Vaše osobné údaje sú vždy sprístupnené jednorázovo a len za účelom vybavenia konkrétnej záležitosti.

Na základe ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 budú vaše osobné údaje v rámci vykonávania pracovných a finančných operácií vyplývajúcich zo zákona a príslušných predpisov, sprístupnené nasledovným tretím stranám:

  • účtovná spoločnosť
  • bankové spoločnosti