Daruj 2% - Festival Skaly | 28.-30.8.2020 - Slnečné Skaly, Rajecké Teplice

Festival Skaly - Rajecké Teplice, Slnečné Skaly, 28.8. - 30.8. 2020

Kúpiť lístky

Daruj 2%

Priatelia, darujte nám 2% z dane.

Sme OZ SubArt a vznikli sme pre to, aby sme vám priblížili rôznorodosť kultúry. Už zopár rokov organizujeme hudobné, kultúrne aj zábavno – vzdelávacie podujatia. Za zmienku okrem festivalu Skaly určite stojí množstvo klubových koncertov, kvízy, besedy, stand-upy, open-mic atď.
Podľa §50 a §52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/199 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, sme subjektom, ktorý je zaregistrovaným príjemcom 2% dane. 
Pomôžte nám aj vy urobiť druhý ročník festivalu Skaly lepším a zabezpečiť ešte intenzívnejší zážitok. Stačí, ak svoje 2% z daní darujete práve nám.

Naše údaje (prijímateľ)

Číslo registrácie NCRpo: 7185/2018
IČO: 501 486 30
Právna forma: občianske združenie
Názov: SUBART
Sídlo: Vajanského 2777/16, Žilina
Číslo účtu: SK60 5200 0000 0000 1715 6239

Informácie

1. Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň    z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov do 17. 2. 2020. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. (Postup krokov)


2. Ak ste fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie (napr. samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO), v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane.  (Postup krokov) 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


3. Ak ste právnická osoba (organizácia), vpíšte vyššie uvedené údaje do príslušných kolóniek daňového priznania PO podľa tohto postupu krokov.